Potissimus
 
Codex d.o.o , Plese 7B, 9000 Murska Sobota, T: +386 (0)2 534 14 60, E: info@codex.si
 
Dodatni program

Prodajni katalog

Pogledajte naš sadašnji prodajni katalog Codex proizvoda.


> Snimi katalog [.pdf]

Potrebna vam je pomoć?

+386 (0)2
534 14 60

radnim danima:
8:00-16:00

info@codex.si

Kućišta

Opis

Osobine kućišta i ležajeva za kućišta:

 • Ležajevi i kućišta kompatibilni su u više različitih verzija
 • Ležajni element možemo da koristimo kao samostalni element za podržavanje osovine
 • Raznolikost ponude oblika i tipova kućišta omogućava umetanje ležajeva u horizontalnom i vertikalnom pravcu

Adekvatnost:

 • Ležajevi su odgovarajući za korišćenje u težim uslovima rada zbog mogućnosti podmazivanja
 • Njihovo korišćenje znatno snižava troškove zbog očuvanja kućišta i zamene samo ležaja ili obrnuto

Za optimalno iskorišćenje i obezbeđivanje optimalnih uslova rada kućišta sa ležajevima treba obezbediti sledeće parametre:

 • Odrediti veličinu i izvor sila koje deluju na ležajnu jedinicu,
 • Oceniti očekivani (željeni) životni vek ležajne jedinice,
 • Predvideti radnu brzinu osovine gde ćemo montirati ležajnu jedinicu,
 • Oceniti potrebne parametre ležajne jedinice i paralelne aplikacije na osovine,
 • Predvideti raspoloživo mesto za sastavljanje i rastavljanje ležajne jedinice,
 • Temperaturu radnog okruženja gde će biti montirana jedinica,
 • Preciznog radne mašine gde će jedinica biti montirana,
 • Oceniti potrebnu protivprašnu zaštitu na mestu montaže,
 • Obezbediti mogućnost kontrole i održavanja uključujući podmazivanje.

Katalog:

Verzija

Ležaj
Ležaj UC2
Ležaj UCX
Ležaj SA2
Ležaj HC2
Ležaj UC3
Ležaj SB2
Ležaj SC200
Ležajna jedinica
Ležajna jedinica UCP2
Ležajna jedinica UCF2
Ležajna jedinica UCFL2
Ležajna jedinica UCPH2
Ležajna jedinica UCP3
Ležajna jedinica UCFC2
Ležajna jedinica UCT2
Ležajna jedinica UCFB2
Ležajna jedinica ST491
Ležajna jedinica ST740
Kućište
Kućište SN
Kućište SNU
Kućište PF
Kućište PFL
Kućište PFT
Kućište PP PR


 

 

Postanite
ovlašćeni partner

CODEX Potissimus

Internet portal za ugovorne partnere
- internet naručivanje, pregled cena i zaliha, analize.

 
© CODEX d.o.o. 2009-2012
Visa Blagovne znamke