Spinning into infinity

Wszystkie informacje i obrazy na stronie internetowej podlegają ochronie praw autorskich i innym formom ochrony własności intelektualnej. Powielanie jest dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych i musi zawierać wszystkie podane informacje dotyczące praw autorskich i innych praw. Wszystkie formy zwielokrotniania (kopiowanie, zwielokrotnianie, publikowanie, przekazywanie) muszą zawierać informację o firmie Codex d.o.o. będącej źródłem.

 

Niniejsza strona internetowa została zaprojektowana w celu przedstawienia ogólnych informacji o Codex d.o.o. Wszystkie treści na stronie internetowej mają charakter ściśle informacyjny. Codex d.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność publikowanych informacji, ani za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikowi strony internetowej w wyniku korzystania z informacji na tej stronie internetowej.

 

Zastrzegamy sobie prawo do przekierowania użytkowników na inne strony internetowe i nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich stron internetowych.

 

Poprzez utrzymywanie treści internetowych Codex będzie dążył do zapewnienia dokładności i aktualności informacji. Nie gwarantujemy jednak ani nie ponosimy odpowiedzialności za ich dokładność i integralność. Wszyscy użytkownicy korzystają z opublikowanych informacji na własne ryzyko.

 

Codex d.o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, zmiany lub usunięcia stron internetowych (częściowo lub w całości) bez uprzedniego powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje takich zmian.