Ponosni smo, da smo se že 3. leto zapovrstjo pridružili klubu najzanesljivejših slovenskih podjetij, ki so za svoje delovanje prejela Platinasto bonitetno odličnost AAA, ki ga podeljuje analitična družba Dun & Bradstreet.

 

Platinasto bonitetno odličnost AAA je v 2023 ponovno prejel tudi Codex, gre za najvišjo vrednost bonitetne odličnosti, ki jo prejmejo podjetja, ki najvišjo oz. Zlato odličnost izkazujejo že 5 let ali več zapored.

 

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

 

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo,
  • izbris subjekta iz poslovnega registra,
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma.

 

Po Dun & Bradstreet analizi le 11,75 odstotka slovenskih podjetij dosega nadpovprečno kakovost poslovanja. Takšnim podjetjem vsako leto podeljujejo mednarodni certifikat bonitetne odličnosti A/AA in/ali AAA ter Srebrno, Zlato in Platinasto bonitetno odličnost.

 

Vsem prejemnikom certifikata ob tej priložnosti iskreno čestitamo.