Spinning into infinity

Posvećenost postizanju najvišeg kvaliteta naš je osnovni cilj u svemu što radimo. Garancija najboljeg mogućeg kvaliteta zahvaljujući stalnom ispitivanju proizvoda, pažljivom izboru dobavljača te brzim i pouzdanim uslugama nakon prodaje predstavlja stub našeg preduzeća.

Bearing testing

Kvalitet nije slučajnost

Korišćenjem najsavremenije opreme za ispitivanje i merenje te rigoroznom i efikasnom kontrolom kvaliteta mi vam, zahvaljujući potpunoj sledljivosti, garantujemo da svaka šarža proizvoda koja vam je isporučena ispunjava najviše standarde kvaliteta.

Obavljamo mnoštvo testova i pregleda u pogledu životnog ciklusa svojih proizvoda. Ispitivanje proizvoda i provera kvaliteta obavljaju se u laboratorijama u Evropi i u Kini, te između ostalog obuhvataju kontrolu dimenzija, materijala, fizičkih i funkcionalnih parametara.

Stroge metode upravljanja kvalitetom osiguravaju da Codex uvek ispunjava vaše zahteve i da su naši prozvodi uvek u skladu sa svim važećim međunarodnim standardima.

Kontrola u tri faze

Obezbeđenje kvaliteta počinje pažljivim izborom partnera i prvim odobrenjem delova preko naše laboratorije u Sloveniji. Svaku pojedinačnu isporučenu proizvodnu šaržu naši partneri i naša nezavisna laboratorija za ispitivanje u Kini podvrgavaju isptivanjima tokom proizvodnog procesa kako bi se zadovoljili međunarodni standardi ili specifični zahtevi kupca.

Interne laboratorije

Naši objekti za laboratorijsko ispitivanje u Evropi i Kini omogućuju nam da brzo, fleksibilno i agilno odgovorimo na potrebe tržišta i kupaca. Ako imate bilo kakve specifične zahteve, pozivamo vas da ih procenite zajedno s nama.

Sertifikacija

Kroz uvedeni i procesno orijentisani sistem upravljanja definišemo zahteve za kvalitet u skladu sa standardom ISO 9001:2015. Štaviše, posedujemo sertifikat za specifične zahteve tržišta kao što je TSE, a takođe smo sertifikovani ovlašćeni privredni subjekat (AEO).

Office with employees at Codex seat

Brze i pouzdane posleprodajne usluge

Već više od 27 godina nastojimo da uspostavimo i održavamo dugoročne odnose sa svojim cenjenim kupcima. Tu smo da zajedno s vama savladamo vaše izazove i prevaziđemo prepreke.