Ponosni smo, da smo se ponovno pridružili klubu najzanesljivejših slovenskih podjetij, ki so za svoje delovanje prejela Platinasto bonitetno odličnost AAA, ki ga podeljuje analitična družba Dun  & Bradstreet.

 

Platinasto bonitetno odličnost AAA je v 2022 ponovno prejel tudi Codex, gre za najvišjo vrednost bonitetne odličnosti, ki jo prejmejo podjetja, ki najvišjo oz. Zlato odličnost izkazujejo že tri leta ali več zapored.

 

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo,
  • izbris subjekta iz poslovnega registra,
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma.

 

Po Dun & Bradstreet analizi le 13,9 odstotka slovenskih podjetij dosega nadpovprečno kakovost poslovanja. Takšnim podjetjem vsako leto podeljujejo mednarodni certifikat bonitetne odličnosti A/AA in/ali AAA ter Srebrno, Zlato in Platinasto bonitetno odličnost.

 

Vsem prejemnikom certifikata ob tej priložnosti iskreno čestitamo.