Kot del širše trajnostne strategije podjetja Codex, ki vključuje prehod na obnovljive vire energije, smo v februarju 2020 smo pričeli z idejno zasnovo postavitve sončne elektrarne na proizvodnih objektih podjetja Codex d.o.o. na sedežu podjetja v Murski Soboti.

 

Namen projekta je na okolju prijazen in trajnosten način pridobivati električno energijo za delovanje podjetja, minimizirati možnost električnega izpada in s tem zaustavitev proizvodnih procesov, hkrati pa dolgoročno znižati stroške porabe električne energije.

 

Proizvedena električna energija se bo porabila za proizvodne aktivnosti podjetja in delno za omrežje po shemi PX3.

 

Projekt smo zaključili v oktobru 2021, naložbo pa sta pomagala sofinancirati Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).