Spinning into infinity

Veškeré informace a obrázky na webových stránkách podléhají ochraně autorských práv a dalším formám ochrany duševního vlastnictví. Reprodukce je povolena výhradně pro nekomerční účely a musí zahrnovat všechny potřebné odkazy týkající se autorských práv a dalších práv. Všechny formy reprodukce (kopírování, reprodukce, publikování, přenos) musí obsahovat Codex d.o.o. jako zdroj.

 

Tento web byl navržen za účelem prezentace obecných informací o společnosti Codex d.o.o. Veškerý obsah webových stránek má čistě informativní charakter. Codex d.o.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost a úplnost zveřejněných informací nebo za jakékoli škody způsobené uživateli webové stránky v důsledku použití informací z této webové stránky.

 

Vyhrazujeme si právo přesměrovat uživatele na jiné webové stránky a za obsah těchto webových stránek nepřebíráme žádnou odpovědnost.

 

Udržováním webového obsahu se bude Codex snažit zajistit přesnost a aktuálnost informací. Nezaručujeme však ani nepřijímáme odpovědnost za jejich přesnost a integritu. Všichni uživatelé používají zveřejněné informace na vlastní riziko.

 

Codex d.o.o. si vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat obsah webových stránek (částečně nebo úplně) bez předchozího upozornění a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli důsledky těchto změn.