Spinning into infinity

Codex d.o.o. respektuje vaše soukromí a má povinnost bezpečně uchovávat vaše osobní údaje, které byly získány prostřednictvím internetového informačního systému Codex d.o.o., a nebude bez vašeho souhlasu poskytovat vaše údaje jiným osobám, ani je nebude používat k jiným účelům. Na internetu existují určité odkazy na jiné vnější webové stránky, které nejsou spojeny s Codex d.o.o. a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ochranu vašich údajů na těchto webových stránkách.

 

Codex d.o.o. je povinen v rámci svých nejlepších možností bezpečně uchovávat informace a soukromí návštěvníků na svých webových stránkách.

 

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k získaným údajům nebo jejich zveřejnění, abychom zachovali přesnost osobních údajů a zajistili jejich správné použití, používáme vhodné technické a organizační postupy k zajištění bezpečnosti informací, které shromažďujeme. Codex d.o.o. není schopen vyloučit možné zneužití dat, protože internet je navzdory opatřením a bezpečnostním komunikačním protokolům velmi nepředvídatelným médiem.