Spinning into infinity

Toate informațiile și imaginile de pe site-ul web fac obiectul protecției drepturilor de autor și al altor forme de protecție a proprietății intelectuale. Reproducerea este permisă strict în scopuri necomerciale și trebuie să includă toate notificările menționate cu privire la drepturile de autor și alte drepturi. Toate formele de reproducere (copiere, reproducere, publicare, transfer) trebuie să includă Codex d.o.o. ca sursă.

 

Acest site web a fost conceput cu scopul de a prezenta informații generale despre Codex d.o.o. Tot conținutul de pe site-ul web este strict informativ în caracter. Codex d.o.o. nu își asumă nicio responsabilitate pentru exactitatea și exhaustivitatea informațiilor publicate sau pentru orice daune cauzate utilizatorului site-ului web ca urmare a utilizării informațiilor de pe acest site web.

 

Ne rezervăm dreptul de a redirecționa utilizatorii către alte site-uri web și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web.

 

Prin menținerea conținutului web, Codex va urmări să asigure exactitatea și valabilitatea informațiilor. Cu toate acestea, nu garantăm și nu ne asumăm responsabilitatea pentru acuratețea și integritatea acestora. Toți utilizatorii folosesc informațiile publicate pe propriul risc.

 

Codex d.o.o. își rezervă dreptul de a modifica, îmbunătăți sau elimina pagini web (parțial sau integral) fără notificare prealabilă și nu își asumă nicio responsabilitate pentru consecințele unor astfel de modificări.