Spinning into infinity

Spoločnosť Codex d.o.o. rešpektuje vaše súkromie a je povinná bezpečne uchovávať vaše osobné údaje, ktoré boli získané prostredníctvom internetového informačného systému spoločnosti Codex d.o.o. a nebude bez vášho súhlasu sprostredkúvať vaše údaje iným osobám ani ich nebude používať na žiadne iné účely. Vzhľadom na to, že na internete existujú určité prepojenia na iné externé webové stránky, ktoré nemajú žiadnu spojitosť so spoločnosťou Codex d.o.o., my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ochranu vašich údajov na takýchto webových stránkach.

 

Spoločnosť Codex d.o.o. je povinná v rámci svojich najlepších právomocí bezpečne uchovávať informácie a chrániť súkromie návštevníkov jej webových stránok.

 

Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k získaným údajom alebo ich zverejneniu, zachovali presnosť osobných údajov a zaručili ich správne použitie, používame vhodné technické a organizačné postupy na zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme. Spoločnosť Codex d.o.o. nedokáže vylúčiť možné zneužitie údajov, pretože internet je napriek preventívnym opatreniam a bezpečnostným komunikačným protokolom mimoriadne nepredvídateľným médiom.