Spinning into infinity

Codex d.o.o. poštuje vašu privatnost i u obavezi je da bezbedno čuva vaše lične podatke koji su prikupljeni preko informacionog sistema Codex d.o.o., i bez vašeg pristanka neće prosleđivati podatke drugim licima niti ih koristiti za druge svrhe. Na internetu su dostupni određeni linkovi ka drugim, spoljnim veb-stranicama koje nisu povezane sa firmom Codex d.o.o. Mi ne preuzimamo odgovornost za zaštitu vaših podataka na tim veb-stranicama.

 

Codex d.o.o. je u okviru svojih mogućnosti dužan da bezbedno čuva podatke i privatnost posetilaca na svojim veb-stranicama.

 

Da bismo sprečili neovlašćen pristup prikupljenim podacima ili njihovo otkrivanje, osigurali tačnost ličnih podataka i garantovali njihovu upotrebu u skladu sa svrhom prikupljanja, koristimo prikladne tehnološke i organizacione mere kako bi podaci koje prikupljamo bili bezbedni. Codex d.o.o. ipak ne može da isključi mogućnost zloupotrebe podataka, jer je internet i pored predostrožnosti i protokola za bezbednu komunikaciju izuzetno nepredvidiv medij.