Spinning into infinity

Codex d.o.o. vă respectă confidențialitatea și este obligat să vă păstreze în siguranță datele cu caracter personal, care au fost obținute prin intermediul sistemului de informare pe internet Codex d.o.o. și nu va intermedia datele dvs. altor persoane fără consimțământul dvs. sau nu le va utiliza în alte scopuri. Există anumite link-uri pe internet către alte pagini web exterioare, care nu sunt conectate cu Codex d.o.o. și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru protecția datelor dvs. pe acele pagini web.

 

Codex d.o.o. este obligată, în limitele competențelor sale, să păstreze în siguranță informațiile și confidențialitatea vizitatorilor de pe paginile sale web.

 

Pentru a preveni abordarea neautorizată a datelor dobândite sau divulgarea acestora, pentru a păstra acuratețea informațiilor cu caracter personal și pentru a garanta utilizarea corectă a acestora, folosim proceduri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura informațiile pe care le colectăm. Codex d.o.o. nu poate exclude o posibilă utilizare necorespunzătoare a datelor, deoarece internetul este foarte imprevizibil, în ciuda măsurilor de precauție și a protocoalelor de comunicare în siguranță.