Spinning into infinity

Codex d.o.o. szanuje Twoją prywatność i jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania Twoich danych osobowych, które zostały pozyskane za pośrednictwem internetowego systemu informacyjnego Codex d.o.o. i nie zamierza przekazywać Twoich danych innym osobom bez Twojej zgody lub nie zamierza ich wykorzystywać do innych celów. Istnieją pewne linki internetowe do innych, zewnętrznych stron internetowych, które nie są powiązane z Codex d.o.o. i nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę Twoich danych na tych stronach internetowych.

 

Codex d.o.o. jest zobowiązany, w ramach swoich najlepszych możliwości, do bezpiecznego przechowywania informacji i ochrony prywatności osób odwiedzających na swoich stronach internetowych.

 

Aby zapobiec nieuprawnionemu podejściu do pozyskanych danych lub ich ujawnieniu oraz aby zachować dokładność danych osobowych i zagwarantować ich prawidłowe wykorzystanie, stosujemy odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia gromadzonych przez nas informacji. Codex d.o.o. nie jest w stanie wykluczyć ewentualnego niewłaściwego wykorzystania danych, ponieważ Internet, pomimo środków ostrożności i protokołów komunikacji bezpieczeństwa, jest bardzo nieprzewidywalny.