Spinning into infinity

Uvek smo zainteresovani za saradnju s novim menadžerima za ključne kupce iz celog sveta. Ako poznajete lokalno industrijsko ili poljoprivredno tržište kao svoj dlan ili ste uvek želeli da budete sam svoj gazda, mi želimo da vas upoznamo.

Slovenija, Hrvatska – OEM
agent-image

Dušan Grkinić
T: +386 (0)2 534 14 76
M: +386 (0)41 731 109
E: dusan.grkinic@codex.si 

Francuska, Belgija – Distribucija
agent-image

Dominik Kotnjek
M: +386 (0)51 280 871
T: +386 (0)2 534 14 78
E: dominik.kotnjek@codex.si 

Mađarska
agent-image

Mitja Hajdinjak
M-HU: +36 20 269 56 41
M-SLO: +386(0)41 737 120
LinkedIn

Portugalija i Španija
agent-image

Jordi Brito
M-SLO: +386 (0)31 827 049
M-ES: +34 620 937 355
M-PT: +351 915 057 919
F: +386 (0)2 534 14 74
E: jordi.brito@codex.si 

Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija
agent-image

Dejan Bohte
M: +386 40 337 196
Tel: +386 2 62 00 255
Fax: +386 2 534 14 74
E: dejan.bohte@codex.si
LinkedIn

UK i Republika Irska
agent-image

Ian Samuel
T: +44 208 816 70 19
M-UK: +44 (0) 7706 636399
M-SLO: +386 (0) 40 292 236
E: ian.samuel@codex.si
LinkedIn

Niste pronašli zastupnika za svoju zemlju? Obratite se našoj službi distribucije na adresu distribution@codex.si i izaći ćemo u susret svim vašim željama.