Spinning into infinity

Zaviazali sme sa k dosiahnutiu najvyššej úrovne kvality ako nášho primárneho cieľa vo všetkom, čo robíme. Garancia najvyššej možnej kvality prostredníctvom neustáleho testovania výrobkov, starostlivého výberu dodávateľov a pohotového a spoľahlivého popredajného servisu je esenciou našej spoločnosti.

Bearing testing

Kvalita nie je náhoda

Využívaním moderných testovacích a meracích zariadení, ako aj dôslednou a účinnou kontrolou kvality sme schopní s úplnou vysledovateľnosťou zaručiť, že každá séria výrobkov, ktorá vám bude dodaná, spĺňa najprísnejšie kvalitatívne štandardy.

Vykonávame širokú škálu testovacích a inšpekčných postupov v spojitosti so životným cyklom našich produktov. Testovanie produktov a kontroly kvality sa uskutočňujú v našich laboratóriách v Európe aj v Číne a zahŕňajú okrem iného kontroly rozmerov, materiálov, ako aj fyzikálnych a funkčných parametrov.

Naše prísne postupy kontroly kvality sa starajú o to, aby produkty Codex vždy spĺňali vaše požiadavky a aby naše produkty zodpovedali všetkým príslušným medzinárodným normám.

3-fázová kontrola

Garancia kvality začína starostlivým výberom našich partnerov a počiatočným schválením dielov v našom laboratóriu v Slovinsku. Každá jedna výrobná séria dodávky je počas výrobného procesu kontrolovaná našimi partnermi a externe v našom nezávislom inšpekčnom laboratóriu v Číne, aby zodpovedala medzinárodným štandardom, prípadne špecifickým požiadavkám zákazníka.

Vlastné laboratórium

Inšpekčné zariadenia s vlastným laboratóriom v Európe a Číne nám umožňujú konať rýchlo, flexibilne a agilne podľa požiadaviek trhu a klientov. Ak máte nejaké konkrétne požiadavky, radi vám ich pomôžeme zhodnotiť.

Certifikácia

Implementovaný a procesne orientovaný systém riadenia definuje naše kvalitatívne požiadavky podľa normy ISO 9001:2015. Okrem toho sme certifikovaní pre špecifické trhové požiadavky, ako sú TSE, a certifikovaný schválený hospodársky subjekt (Authorised Economic Operator, AEO).

Office with employees at Codex seat

Pohotový a spoľahlivý popredajný servis

Viac ako 27 rokov sa usilujeme o budovanie a udržiavanie dlhodobých vzťahov s našimi ctenými zákazníkmi. Sme tu pre vás, aby sme vás sprevádzali vašimi výzvami a aby sme vám pomáhali prekonávať prekážky.